Zoek een partner:

Ons aanbod in subdomein «Analyse & ontwerp van processen» :

delaware assisteert bij het bepalen van uw bedrijfsstrategie, o.a. bij de analyse en het ontwerp van processen.

Samen met een goed samengestelde taskforce formuleren we een toekomstgerichte strategie in overleg met de klant, om zo de strategische doelen van het bedrijf om te zetten naar concrete actiepunten.

contactgegevens

web CONTACTPERSOON

Marion Segaert

web PLAATS

Kortrijk

Send an email to a personal contact without any engagement

Referenties

Emmaüs

Use cases

Download

About