Zoek een partner:

Ontdek het volledige aanbod van deze partner door op de verschillende subdomeinen te klikken.

Digitaliseren van Processen

Ons aanbod in subdomein «Delen van data: MOM & MES» :

AMIA Systems is een bedrijf in operational excellence dat zijn eigen software, SIMOGGA, ontwikkelt.

Voor productiebedrijven maakt SIMOGGA het mogelijk om de bedrijfsstromen en de productieplanning te visualiseren, te kwantificeren, te optimaliseren en te simuleren.  Deze vereenvoudigde digitale tweeling maakt het mogelijk om de toereikendheid van de capaciteitsbelasting op de korte, middellange en lange termijn te valideren en adequate maatregelen te nemen in termen van groei: 

  • Fabrieksuitbreiding
  • Verplaatsing en reorganisatie
  • Integratie van nieuwe producten en wijziging van de productmix
  • Aanwervingsplan en opleiding om de flexibiliteit te vergroten, met name 
  • ...

contactgegevens

web CONTACTPERSOON

Emmanuel Vin

web PLAATS

Send an email to a personal contact without any engagement

Training

Ontdek

About