Telenet : offerte in subdomein «Kwetsbaarheidsbeheer»

Deze dienstverlener is ook actief in volgende domeinen:

web Contactpersoon

Bruno Corneillie

web Plaats

Mechelen

About

Ons aanbod

Het detecteren van potentiele aanvallen in uw organisatie zorgt dat u vroegtijdig kan ingrijpen voor wanneer het fout loopt.

Solutions:

 • Log management
 • SIEM
 • Security Analytics
 • Vulnerability Management

 

Services

 • Managed Detection & Response
 • Managed Endpoint Detection & Response
 • Cyber attack response plan

 

Partners: Palo Alto Networks , Exabeam, SentinelOne, Rapid7, etc

 

Détecter les attaques potentielles dans votre organisation vous permettra d'intervenir à temps en cas de problème. 

Solutions:

 • Gestion des logs
 • SIEM
 • Analyse de la sécurité
 • Gestion des vulnérabilités

 

Services:

 • Détection et réponse gérées
 • Détection et réponse des terminaux gérés
 • Plan de réponse aux cyberattaques

 

Partenaires:  Palo Alto Networks, Exabeam, SentinelOne, Rapid7, etc