OMRON Electronics nv : offerte in subdomein «Robotisatie, autonome voert. & mobiele oplossingen»

web Contactpersoon

Rob Verbeek

web Plaats

Gent

About

Ons aanbod

Onze mobiele robots zijn volledig autonome, intelligente voertuigen die de doorvoersnelheid verhogen, de stilstandtijd van de machine verlagen, fouten voorkomen en de traceerbaarheid van materiaal verbeteren. Hierdoor kunnen werknemers zich richten op taken waarvoor complexe menselijke vaardigheden nodig zijn.

Bovendien navigeren onze mobiele robots aan de hand van de natuurlijke kenmerken van de faciliteit en zijn er geen kostbare aanpassingen nodig, in tegenstelling tot traditionele AGV's.

Use cases (Max 1MB)

Download

Opleidingen

Ontdek