Lumeron : offerte in subdomein «Digitale strategie»

Deze dienstverlener is ook actief in volgende domeinen:

web Contactpersoon

Bart Hoornaert

web Plaats

Gentbrugge

About

Ons aanbod

Elk bedrijf kan nieuwe tools uitrollen (‘deployment’), maar het doel is om alle gebruikers binnen uw bedrijf bewust te maken dat deze noodzakelijke verandering en ervoor te zorgen dat ze deze tools dus ook graag en op de juiste manier gebruiken (‘user adoption’). 

Al te vaak stellen we vast dat een Microsoft 365 implementatie een IT-project is waar de focus op het technisch en datamigratieaspect ligt en niet op de medewerkers en de impact op de proceswerking.

Daartoe gebruiken we vanuit Lumeron een 4-stappen model:

  • Belanghebbenden mobiliseren:  Management en inspiratoren 
  • Scenario's in functie van de organisatieprocessen uitwerken
  • Bewustwording creëren
  • Training vanuit proceswerking & gebruikersperspectief