Lumeron : offerte in subdomein «Analyse & ontwerp van processen»

Deze dienstverlener is ook actief in volgende domeinen:

web Contactpersoon

Bart Hoornaert

web Plaats

Gentbrugge

About

Ons aanbod

In een eerste fase creëren we transparantie over de manier van werken. We definiëren en visualiseren de huidige manier van werken (AS IS) dankzij input van alle betrokken personen. We bepalen samen de gewenste manier van werken (TO BE) en welke acties nodig zijn om daar te geraken (actieplan). Uiteraard ondersteunen we u bij het managen van deze change.

In een tweede fase zorgen we ervoor dat iedereen blijft werken volgens de nieuwe processen. We integreren 'continu verbeteren' in de bedrijfscultuur en zorgen voor rapportering en bijsturing waar nodig. 

Opleidingen

Ontdek