Logflow : offerte in subdomein «Magazijnbeheer»

Deze dienstverlener is ook actief in volgende domeinen:

web Contactpersoon

Arne Bracke

web Plaats

Loppem

About

Ons aanbod

Logflow begeleidt organisaties bij projecten met focus op warehousing: van strategisch advies (masterplan) tot en met go-live (implementatie).

Logflow vertrekt steeds vanuit een masterplanstudie: in deze grondige bedrijfsdoorlichting brengt Logflow logistieke werkingsprincipes, hard-automatisatie en IT-aansturing samen tot een gestroomlijnd finaal concept.

Vervolgens worden de functionele eisen van  de IT-aansturing (WMS, MES...) beschreven, alsook het tenderen van hardware (logistieke middelen, opslagsystemen en hardautomatisatie). Samen met toeleveranciers concretiseert Logflow het concept tot een finaal uitvoeringsplan en plan van aanpak. Tijdens de implementatiefase bewaken we de uitvoering in overleg met de verschillende toeleveranciers.

Referenties

Lecot

Dassy (dresconfect)

Ardo