ifm : offerte in subdomein «Predictive Maintenance & Conditioning Monitoring»

Deze dienstverlener is ook actief in volgende domeinen:

web Contactpersoon

Elke Van den Winckel

web Plaats

Zellik

About

Ons aanbod

Conditie monitoring.Verhoog de beschikbaarheid, verlaag de onderhoudskosten, garandeer de kwaliteit.

Waarom conditie monitoring?
Met condition-based monitoring is het mogelijk slijtage en of beschadiging aan machineonderdelen vroegtijdig te detecteren. Daardoor is onderhoud te plannen en is de levensduur van belangrijke componenten te verlengen en dus langer te gebruiken. Tellers zijn te gebruiken om productievariabelen  (bedrijfsuren, productie-uren, kwaliteit goed/fout, uitvalpercentage...) en andere factoren (schok, blootstelling aan verhoogde amplitudes, temperatuur, vermogen en rotatiesnelheid…) te bepalen die de levensduur van specifieke componenten beïnvloeden.