B12 Consulting : offerte in subdomein «Sensortechnologie en Communicatie»

web Contactpersoon

Lucie Georges

web Plaats

Louvain-la-Neuve

About

Ons aanbod

Een van de expertisegebieden van B12 Consulting is het ontwikkelen van tools om betekenis te geven aan gegevens die door sensoren worden geregistreerd. 

De software die we maken haalt de gegevens op die door de sensoren zijn geregistreerd en brengt deze over naar een opslagruimte of data lake (Big Data). Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd door middel van algoritmen in functie van het bedrijfsprobleem (procesoptimalisatie, voorspelling, anomaliedetectie, activiteitenrapport,...). Deze algoritmen hebben de bijzonderheid dat ze automatisch worden getraind wanneer er nieuwe gegevens worden toegevoegd (Machine Learning), waardoor onze klanten nieuwe innovatieve producten of diensten kunnen creëren.

Referenties

AGC

Perpetum

IOLab