AMIA Systems : offerte in subdomein «Delen van data: MOM & MES»

Deze dienstverlener is ook actief in volgende domeinen:

web Contactpersoon

Emmanuelle Vin

web Plaats

Brussel

About

Ons aanbod

AMIA Systems is een bedrijf in operational excellence dat zijn eigen software, SIMOGGA, ontwikkelt.

Voor productiebedrijven maakt SIMOGGA het mogelijk om de bedrijfsstromen en de productieplanning te visualiseren, te kwantificeren, te optimaliseren en te simuleren.  Deze vereenvoudigde digitale tweeling maakt het mogelijk om de toereikendheid van de capaciteitsbelasting op de korte, middellange en lange termijn te valideren en adequate maatregelen te nemen in termen van groei: 

  • Fabrieksuitbreiding
  • Verplaatsing en reorganisatie
  • Integratie van nieuwe producten en wijziging van de productmix
  • Aanwervingsplan en opleiding om de flexibiliteit te vergroten, met name 
  • ...

Opleidingen

Ontdek